Thời sự 08/10/2014 14:36

Hà Tĩnh giảm thu 807 tỷ đồng từ Formosa

FICA – Nếu 9 tháng đầu năm 2013, Formosa đóng góp gần 1.300 tỷ đồng thuế, phí bảo vệ môi trường thì con số này giai đoạn 9 tháng đầu năm nay chỉ còn hơn 490 tỷ.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh, trong 9 tháng đầu năm 2014, mặc dù ngành thuế đã rất quyết liệt và có nhiều giải pháp chỉ đạo quản lý để khai thác có hiệu quả nguồn thu nhưng kết quả vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra.

Nguyên nhân chính là do giảm thu lớn từ Tập đoàn Formosa (9 tháng đầu năm 2013 số thuế, phí bảo vệ môi trường Tập đoàn Formosa nộp là 1.299 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2014 là 492 tỷ đồng, hụt thu 807 tỷ đồng).  

Tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tính đến ngày 5/10/2014 đạt 2.935 tỷ đồng, bằng 48,4%  so với dự toán năm do HĐND tỉnh giao và bằng 96% so với cùng kỳ (trong đó, thu từ thuế phí đạt 2.523 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất đạt 412 tỷ đồng ). 

Nếu không tính nguồn thu của tập đoàn Formosa, thu ngân sách nội địa của tỉnh Hà Tĩnh đạt 65% so với kế hoạch năm được HĐND tỉnh giao, tăng 39% so với cùng kỳ.

Với 3.210 doanh nghiệp do ngành thuế Hà Tĩnh quản lý, tổng số thuế thu từ doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 đạt 1.994 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch năm. Tuy nhiên, nếu không tính số thu từ Công ty Formosa thì số thu từ các doanh nghiệp lại có mức tăng tới 96,4% so cùng kỳ.

Cũng theo Cục thuế Hà Tĩnh, trong 9 tháng vừa qua, tỉnh đã hoàn thuế tổng cộng 5.343,2 tỷ đồng. Riêng Công ty Formosa được hoàn thuế đầu tư 4.980,6 tỷ đồng (trong đó hoàn thuế GTGT nhập khẩu 3.200,8 tỷ đồng) và được hoàn thuế, phí nộp thừa 71,6 tỷ đồng.

Trong công tác thu thuế, tính đến ngày 29/9/2014, Cục Thuế Hà Tĩnh đã cung cấp danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế (với số thuế nợ trên 100 triệu đồng ) để Công an tỉnh và Cục Thuế phối hợp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước

Cơ quan này cũng phối hợp với Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện các quyết định cưỡng chế, truy thu thuế của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Cơ quan thuế đã gửi quyết định cưỡng chế nợ thuế của 112 doanh nghiệp cho các ngân hàng thương mại, thực hiện cưỡng chế được 66,8 tỷ đồng.

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã thực hiện chuyển 10 bộ hồ sơ xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức, cá nhân hết hạn ổn định đơn giá thuê đất để cơ quan thuế ban hành đơn giá thuê đất kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhưng chưa có hợp đồng thuê đất để quản lý theo quy định. Đến nay có 37 tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhưng chưa có hợp đồng thuê đất.

Ngoài ra, Thanh Tra tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với ngành thuế dự thảo quy định về nộp thuế và trách nhiệm quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn Hà Tĩnh; có quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác kế toán, về thuế tại 12 doanh nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *