Đầu tư 30/10/2014 21:32

Việc giải quyết hệ quả Vinashin, Vinalines đã đến đâu?

FICA - Việc rút vốn thương hiệu tại 61/66 DN thuộc Vinashin đã hoàn thành, hơn 7.200 lao động được cắt giảm, 11.000 lao động được giải quyết chế độ..

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội dành dung lượng đáng kể cho nội dung tái cơ cấu Tcty Công nghiệp tàu thuỷ Vinashin, Tcty Hàng hải Vinalines cũng như công tác cổ phần hoá DNNN thuộc Bộ này.

Cụ thể, về Vinashin, từ khi đề án tái cơ cấu tập đoàn được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 6/2013 đến nay, kết quả thực hiện được báo cáo, Tcty công nghiệp tàu thuỷ được thành lập với mô hình Cty mẹ - Tcty có 8 đơn vị thành viên là các nhà máy đóng tàu nòng cốt của tập đoàn cũ.

Hiện tại, Bộ GTVT đã hoàn thành việc rút vốn thương hiệu tại 61/66 doanh nghiệp; giảm đầu mối được 46/236 đơn vị tại Tcty. Bộ cũng phê duyệt phương án cổ phần hoá 2 DN là Cty tôn Vinashin, cảng Chân Mây; đang thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 7/7 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa trong mô hình TCty và triển khai các bước để cổ phần hóa Công ty mẹ - TCty trong năm 2015.

Về lao động, từ đầu năm 2014 đến nay, đã giảm được 7.264 lao động với tổng số tiền chi trả (mất việc, thôi việc) trên 134 tỷ đồng. Bộ trưởng Đinh La Thăng khái quát, như vậy, tính từ thời điểm Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu tập đoàn đến nay, gần 11.000 lao động của Vinashin đã được giải quyết chế độ.

Bộ GTVT cũng đồng thời tập trung chỉ đạo Vinashin thực hiện rà soát toàn bộ tình hình tài chính, công nợ, lao động, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị thành viên, hướng dẫn TCTy xây dựng đề án 8 đơn vị thành viên được giữ lại trong mô hình theo hướng thu gọn tổ chức, chỉ giữ lại nhà máy đóng tàu trong các DN.

Đối với Vinalines, báo cáo của Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, sau quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tcty này của Thủ tướng (tháng 2/2013), DN đã thực hiện giải thể, dừng hoạt động 5 DN; sáp nhập 1 doanh nghiệp; triển khai thủ tục phá sản 2 doanh nghiệp; hoàn thành cổ phần hóa 7 doanh nghiệp.

Trong 3 tháng cuối năm nay, Vinalines sẽ tiếp tục hoàn thành cổ phần hoá, chuyển 4 doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Công ty mẹ - Tổng công ty, đã cơ bản hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, trình Bộ GTVT phê duyệt trong tháng 11/2014.

Về công tác thoái vốn tại các DN thuộc TCty, Bộ trưởng GTVT tổng kết, đếnnay, Vinalines đã thực hiện thoái vốn tại 23 doanh nghiệp, trong đó thoái toàn bộ phần vốn góp và giảm đầu mối được 17 doanh nghiệp, tổng số tiền thu về 125 tỷ đồng. Dự kiến Quý IV/2014, sẽ hoàn thành việc thoái vốn tại 8 doanh nghiệp, số lượng còn lại (6 doanh nghiệp) sẽ hoàn thành trong năm 2015 theo đúng đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Về giải quyết chế độ cho lao động dôi dư tại 7 DN đã được cổ phần hoá, theo tính toán, có tổng số 6.800 người thuộc diện này thì gần 6.600 người đã được chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần. Chỉ 261 người không tiếp tục làm việc, nghỉ chế độ thì được TCty giải quyết chế độ với số tiền trên 22 tỷ đồng.

Công ty mẹ sau khi được phê duyệt giá trị DN sẽ xây dựng phương án cổ phần hoá, trong đó có phương án sử dụng lao động sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Các DN thực hiện tái cơ cấu theo hình thức giải thể, phá sản thì TCty tiếp tục thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.
 

Ngoài Vinashin, Vinalines, Bộ trưởng Thăng cũng báo cáo, đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai cổ phần hoá 77 DN, trong đó đã hoàn thành công việc với 51 DN, đang tiếp tục thực hiện để hoàn thành cổ phần hoá với 26 DN khác trong năm 2014.

Kết quả việc cổ phần hoá của bộ này đã thu về cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN tại CTy Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) số tiền 1.123 tỷ đồng.

TCty Hàng không Vietnam Airlines đã được Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hoá, Bộ đang quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn để đơn vị thực hiện đợt IPO trong tháng 11 năm nay.

Năm 2014, Bộ GTVT cũng được phép tổ chức thí điểm cổ phần hoá Bệnh viện GTVT, hướng dẫn TCTy Đầu tư phát triển đường cao tốc VEC xây đựng dề án tái cơ cấu theo hướng cổ phần hoá trong năm tới, 2015.

Với các DN đã cổ phần hoá, Bộ GTVT hoàn thành quyết toán chi phí, xác nhận đăng ký DN cho 22 đơn vị thuộc TCTy xây dựng công trình giao thông (Cienco) 1, 4, 5, 6, TCty xây dựng đường thuỷ; TCty xây dựng Thăng Long...

TCty Đường sắt Việt Nam thì sau 9 tháng quyết liệt thực hiện sắp xếp đổi mới đã có chuyển biến tích cực, hoàn thành một số nội dung của đề án tái cơ cấu đơn vị đã được Thủ tướng phê duyệt, chất lượng phục vụ được cải thiện, bộ mặt nhà ga, đoàn tàu có sự đổi mới, giá vé, giá cước linh hoạt... bước đầu được xã hội và người dân ghi nhận.

 

P.Thảo

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *