Đầu tư 06/06/2014 14:40

Vay WorldBank 500 triệu USD phát triển kinh tế

FICA - Mỗi khoản vay trị giá 250 triệu USD, nhằm hỗ trợ quản lý kinh tế, năng lực cạnh tranh và phục vụ đô thị hóa tại khu vực miền núi phía bắc.

Ngân hàng Thế Giới (WorldBank) cho hay, tổ chức này đã phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD trong gói tín dụng hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh cho Việt Nam lần thứ 2 nhằm giúp Chính phủ thực hiện cải cách quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Đây là khoản thứ hai trong sê ri 3 khoản tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực Tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khóa nâng cao ổn định vĩ mô; Tăng cường quản lý hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý đầu tư công nâng cao minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình khu vực công; và Giảm thủ tục hành chính, tăng cường chính sách thuế và mua sắm công tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam thì chương trình này hỗ trợ cải cách nhằm phá bỏ một số rào cản đối với đầu tư khu vực tư nhân. Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai.

Trước đó, khoản tín dụng EMCC lần đầu hỗ trợ ban hành một số luật mới và hỗ trợ Chính phủ thực hiện cải cách một số lĩnh vực như ban hành một số quyết định của Thủ tướng về tái cơ cấu tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước; giải quyết một số lĩnh vực yếu kém trong ngân hàng và tăng cường giám sát ngành ngân hàng; và tăng cường khung thể chế quản lý nợ. Luật Quản lý Thuế và Chống Tham nhũng cũng đã sửa đổi, bổ sung một số qui định tăng cường quản lý hành chính công.  

Khoản tín dụng EMCC lần hai này sẽ phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của nước ngoài vào ngành ngân hàng và thông qua kế hoạch giải quyết nợ xấu; tăng cường quản lý nợ trung hạn và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công; đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước và nâng cao minh bạch doanh nghiệp nhà nước; và tăng cường khung pháp lý về mua sắm công, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng ngày, WorldBank cũng phê chuẩn một khoản tín dụng trị giá 250 triệu USD cho Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia khu vực Miền núi Phía bắc. Chương trình sẽ được triển khai tại vùng núi phía Bắc theo phương pháp cấp vốn mới, gắn kết quả thực hiện với số vốn được cấp.

“Đô thị hóa tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển địa phương, là trung tâm kinh tế, thương mại và hành chính cho trao đổi thương mại khu vực và biên mậu”, theo bà Victoria Kwakwa.

Các thành phố tham gia chương trình sẽ được cấp vốn theo các chương trình cụ thể nhằm tăng cường năng lực quản lý và phát triển các công trình hạ tầng như cầu, cống, đường giao thông và nâng cấp hạ tầng tại các khu vực thu nhập thấp. Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối Chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương tham gia dự án.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *