Đầu tư 12/10/2018 15:41

Nhiều dự án giao thông bị chậm tiến độ giải ngân

Bộ GTVT được giao kế hoạch giải ngân năm 2018 với tổng số là 26.332 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến nay được 13.739 tỷ đồng, đạt 52,2% tổng kế hoạch giải ngân.

Hình minh hoạ.

Báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT, đại diện Vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết, về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công, Bộ GTVT được giao kế hoạch giải ngân năm 2018 với tổng số là 26.332 tỷ đồng, bao gồm: 14.147 tỷ đồng vốn nước ngoài; 5.858 tỷ đồng vốn trong nước (trong đó hoàn ứng trước kế hoạch 2.576 tỷ đồng); 2.695 tỷ đồng vốn TPCP; 2.718 tỷ đồng kế hoạch năm 2017 kéo dài sang năm 2018; 914 tỷ đồng kế hoạch 2016 vốn TPCP kéo dài sang năm 2018 (mới được Chính phủ đồng ý kéo dài đầu tháng 9/2018, đang làm thủ tục phân khai kế hoạch để giải ngân).

Kết quả giải ngân đến nay được 13.739 tỷ đồng, đạt 52,2% tổng kế hoạch giải ngân (54,1% kế hoạch giải ngân tính tới tháng 9 khi chưa phân bổ KH2016 kéo dài sang năm 2018). Trong đó, kế hoạch năm 2018 giải ngân đạt 56,6% kế hoạch giao, bao gồm các dự án ODA đạt 51,6%; dự án giao thông trong nước sử dụng vốn NSNN đạt 94,3%; dự án sử dụng vốn TPCP đạt 37,7%; dự án thuộc khối khác đạt 89,9% kế hoạch được giao. Kế hoạch năm 2017 kéo dài đạt 32,9%. Kế hoạch năm 2016 kéo dài hiện đang làm phân khai kế hoạch, chưa thực hiện giải ngân.

Số vốn chưa giải ngân tập trung tại hai nhóm ODA và TPCP (chủ yếu là các dự án sử dụng vốn dư). Đánh giá kết quả giải ngân đến nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng, các đại biểu dự họp cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do giải phóng mặt bằng chậm; điều kiện thời tiết mưa rất nhiều và liên tục tại các khu vực triển khai dự án; điều chỉnh thiết kế quá nhiều như tại dự án ODA do nước ngoài thực hiện dẫn đến chậm thi công; thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị… dẫn tới nhiều dự án đang bị chậm tiến độ giải ngân.

Ban QLDA cũng đã báo cáo tình hình giải ngân từng dự án được giao; vướng mắc trong thực hiện giải ngân, kế hoạch cụ thể và cam kết đến cuối năm sẽ có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn đã đăng ký.

Kết luận về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, năm 2018, tình hình giải ngân chậm so với các năm trước, trong khi đó vốn bố trí cho ngành GTVT không nhiều. Sự chỉ đạo vẫn kém hiệu quả, thiếu chủ động, không quyết liệt, không làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ban QLDA cũng như cá nhân có liên quan. Do đó, công tác xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân đến thời điểm này được Bộ trưởng đánh giá là chưa hiệu quả, mặc dù giải ngân so với bình quân chung cả nước là cao hơn, nhưng so với kế hoạch là chưa đạt. “Tình hình này không thể kéo dài, đặc biệt đối với năm 2019 bắt đầu thực hiện những công trình trọng điểm quốc gia”, Bộ trưởng yêu cầu.

Để kịp tiến độ giải ngân hết giá trị khối lượng thực hiện nguồn vốn đã đăng ký, Bộ trưởng chỉ đạo họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần do Lãnh đạo Bộ chủ trì để các đơn vị báo cáo cụ thể tình hình xây dựng cơ bản, giải ngân; kiểm tra và quán triệt, triển khai các giải pháp để thực hiện tốt nhất công tác giải ngân năm 2018.

Giám đốc Ban QLDA, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nếu không hoàn thành việc giải ngân, Bộ trưởng yêu cầu.

Nguyễn Mạnh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *