Đầu tư 04/10/2014 18:30

Cổ phần hóa Vinalines trong 2014, sớm cổ phần hóa SBIC

FICA - Trọng tâm tái cơ cấu Vinalines và SBIC là tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa các đơn vị thành viên và Công ty mẹ.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về hai doanh nghiệp đang được chú ý hiện nay là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Tổng công ty SBIC, trong 9 tháng đầu năm 2014, Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng điều chỉnh Quyết định 276 đối với một số nội dung.

Các nội dung này bao gồm thực hiện cổ phần Công ty mẹ Vinalines trong năm 2014, không thực hiện việc chuyển 3 đơn vị phụ thuộc thành Công ty TNHH MTV độc lập để cổ phần hóa mà giữ nguyên là đơn vị phụ thuộc khi cổ phần hóa công ty mẹ Vinalines.

Riêng Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông đề xuất là doanh nghiệp 100% vốn của Công ty mẹ Vinalines, sau khi xử lý tài chính sẽ thực hiện CPH trong năm 2015.

Bố GTVT cũng chỉ đạo Vinalines đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu, trong đó dã hoàn thành cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Cảngr Khuyến Lương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang; Vinalines Nhà Trang. Đồng thời đang tiếp tục hoàn thành việc giải phóng và bán các tàu bị bắt giữ tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, Vinashinlines được chỉ đạo hoàn thành việc giải phóng và bán các tàu bị bắt giữ tại nước ngoài. Chỉ đạo Vinashinlines và Falcon thực hiện phá sản doanh nghiệp sau khi hoàn thành bán, chuyển giao các tàu là tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng.

Tại SBIC, Bộ đã làm việc với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh thực hiện rút vốn thương hiện VInashin tại các CTCP có vốn góp thương hiệu củ Vinashin trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hà Nội, Hải Dương, TPHCM… Đến nay đã hoàn thành rút vốn thương hiệu tại 44 doanh nghiệp, giảm đầu mối 68 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GTVT đã phê duyệt đề án tái cơ cấu 8 doanh nghiệp giữ lại trong mô hình Tổng công ty; thành lập Ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng công ty, ủy quyền cho Tổng công ty thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa 9 đơn vị thành viên )bao gồm 7 công ty con trong mô hình TCT và 2 công ty thuộc nhóm không giữ lại). Hiện nay, các công ty đang triển khai công tác xác định giá trị doanh nghiệp để CPH.

Trong thời gian tới, Bộ cho biết sẽ tập trung chỉ đạo Vinalines và SBIC thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trọng tâm là tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa các đơn vị thành viên và Công ty mẹ, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *