Đầu tư 25/10/2014 10:28

Bộ Công thương lệnh kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

FICA - Theo yêu cầu của Bộ Công thương, chậm nhất ngày 15/4 hàng năm, các đơn vị, cơ quan, Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ phải hoàn thành xong và gửi báo cáo về Bộ.

Ngày 24/10, Bộ Công Thương đã có thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị và các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ quy định báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập.

Theo đó, từng đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty phải rà soát, lập danh sách những người có nghĩa vụ phải kê khai, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt. Danh sách này được yêu cầu phải xác định rõ đối tượng thuộc cấp ủy quản lý, đối tượng thuộc cấp trên quản lý, đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý.

Về xác minh tài sản, thu nhập, người đứng đầu thực hiện việc xác minh tài sản theo phân cấp uản lý cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp có tố cáo người thuộc diện phải kê khai tài sản không trực thực; trường hợp cần có thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật; hoặc trường hợp có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Thời hạn hoàn thành gửi báo cáo về công tác minh bạch tài sản, thu nhập chậm nhất vào ngày 15/4 hàng năm, các đơn vị, tổ chức phải gửi về Bộ Công Thương (Thanh tra Bộ) và hộp thư phongchongthamnhung@moit.gov.vn để tổng hợp báo cáo các cơ quan cấp trên.

Tại thông báo này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện và kiểm soát việc kê khai, công khai, quản lý bản kê khai, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập tài sản theo quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm quy định về việc triển khai, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập. “Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương (Thanh tra Bộ) để được giải đáp” – thông báo nêu rõ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *