Đầu tư 08/11/2017 08:12

15 bộ, địa phương được yêu cầu báo cáo hiệu quả hai dự án bauxite

Theo nguồn tin của Dân trí, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi 11 bộ ngành, 2 địa phương yêu cầu phối hợp báo cáo đánh giá hiệu quả tổng thể của hai dự án bauxite tại Tây Nguyên là Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắc Nông).

Theo đó, để đảm bảo báo cáo hoàn chỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ và cơ quan của Quốc hội, Bộ Công Thương đã ra Quyết định về xây dựng đề cương tổng kết, đánh giá hiệu quả tổng thể của hai dự án nói trên.


Dự án bauxite tại Tây Nguyên (ảnh minh hoạ)

Dự án bauxite tại Tây Nguyên (ảnh minh hoạ)

Tháng 10/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp báo cáo theo nhiệm vụ được phân công. Theo đó các bộ, ngành sẽ phải báo cáo gửi đến Bộ Công Thương trước ngày 30/10/2017 để Bộ này tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Theo yêu cầu của Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan tham gia vào hiệu quả dự án là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Quốc Phòng, Công an, Xây dựng, Giao thông - Vận tải....; hai tỉnh gồm: Đắc Nông, Lâm Đồng; các doanh nghiệp gồm TKV và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Báo cáo toàn diện về hiệu quả dự án bao gồm 5 phần chính, trong đó quan trọng nhất là đánh giá chủ trương thực hiện dự án, hiệu quả sử dụng vốn; công nghệ ứng dụng và thị trường, sản phẩm giá cả sản phẩm của hai dự án nói trên.

Đặc biệt, nhiều hạng mục đánh giá hiệu quả dự án được Bộ Công Thương yêu cầu các bộ, ngành và địa phương báo cáo cụ thể và chịu trách nhiệm chính. Trong đó, phần đánh giá năng lực của chủ đầu tư, năng lực của nhà thầu ảnh hưởng đến hiệu quả dự án thuộc về trách nhiệm riêng của Bộ Công Thương và TKV.

Về công nghệ áp dụng và chuyển giao công nghệ, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Công Thương được quy trách nhiệm báo cáo đánh giá tác động và tính hiệu quả.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, TKV, tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông được yêu cầu báo cáo về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án quan trọng này.

Về hiệu quả dự án của thị trường tiêu thụ sản phẩm và giá cả, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương và TKV phải chịu trách nhiệm báo cáo lên Chính phủ, Quốc hội. Báo cáo tác động xã hội của dự án, phần này thuộc về các Bộ, ngành và hai địa phương có hai dự án nói trên.

Về vai trò quản lý Nhà nước đối với việc triển khai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm báo cáo hiệu quả vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan bộ, ngang bộ và của chủ đầu tư dự án, giám sát dự án.

Diễn biến liên quan, trong tháng 3/2017, Thanh tra Bộ Tài chính có kết luận thanh tra dự án Tổ hợp bauxite - nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) sau 3 năm vận hành, trong đó dự án có số lỗ lên tới 3.700 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 2.520 tỷ đồng (chiếm gần 70%); lỗ do chênh lệch tỷ giá hơn 1.100 tỷ đồng, phần lỗ còn lại do vượt lỗ lũy kế theo kế hoạch 1.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2017, trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, TKV cho biết dự án trên đã cắt lỗ và có lãi 50 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Trong kế hoạch của TKV, dự án nói trên sẽ có lỗ kế hoạch 5 năm đầu, tuy nhiên đến năm thứ 4 đã có lãi là thành công của dự án.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *