Tài chính ngân hàng 09/12/2022 13:08

Vietcombank sắp họp cổ đông bất thường bàn về việc tăng vốn

Vietcombank dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và bàn về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 30/1/2023 tại Hà Nội. Nội dung dự kiến họp là thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2013, tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu của Vietcombank.

Trước đó, ngân hàng đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Vietcombank đối với ông Phạm Anh Tuấn từ ngày 1/12 do ông được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

Còn về kế hoạch tăng vốn, tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2022, ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, nhà băng dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận thêm 181 cổ phiếu mới). Việc tăng vốn sẽ tạo điều kiện để Vietcombank đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ như xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định (khoảng 500 tỷ đồng), mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác.

Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự phiên họp bất thường là ngày 30/12.

Cuối tháng 1 năm sau, Vietcombank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường (Ảnh: VCB).

Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn ngành về lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 17,6%.

Tiền gửi khách hàng tăng 5,4% trong 9 tháng lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi vốn chuyên dùng và tiền gửi ký quỹ đạt 417.800 tỷ đồng, tăng hơn 12.700 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ CASA giảm xuống 34,9%, từ mức 35,7% hồi đầu năm.

Nợ xấu của ngân hàng cuối tháng 9 là 9.003 tỷ đồng, tăng 47% so với cuối năm 2021. Trong bối cảnh tổng dư nợ cho vay khách hàng tại đây cũng tăng 17,6% nên tỷ lệ nợ xấu chỉ tăng lên 0,8%, từ mức 0,64% và vẫn giúp đơn vị này có tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp toàn ngành.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank giảm từ mức kỷ lục 506% hồi cuối quý II xuống 402%. Dù vậy, ngân hàng này vẫn có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất, tương ứng mỗi đồng nợ xấu nội bảng được trích lập hơn 4 đồng dự phòng.

Thảo Thu

Chủ đề: vietcombank Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *