Infographic 04/11/2013 11:50

[INFOGRAPHIC] Tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp - Thế giới

Tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp từ nhiện liệu trên toàn thế giới từ năm 1972 đến năm 2010 đã tăng lên gấp đôi.

Tỷ lệ nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp trên toàn thế giới năm 2010 so với năm 1973 đã có sự thay đổi đáng kể. Nguồn năng lượng từ dầu, khí đốt tự nhiên giảm mạnh. Thay vào đó, năng lượng từ than đá/than bùn và hạt nhân được sử dụng nhiều hơn.

Chuyên mục: Infographic

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *