Infographic 05/11/2013 09:30

[INFOGRAPHIC] Tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp - OECD

Tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp từ nhiện liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế từ năm 1971 đến năm 2011 đã tăng gấp rưỡi.

Tỷ lệ nguồn năng lượng từ dầu giảm mạnh, nguồn năng lượng từ khí đốt tự nhiên tăng đáng kể, đặc biệt năng lượng hạt nhân đã tăng gấp gần 10 lần.

Chuyên mục: Infographic

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *