Infographic 06/11/2013 12:00

[INFOGRAPHIC] Thế giới Ả Rập

Thế giới Ả Rập có thể nhìn thấy sự phát triển ở hai khía cạnh của khả năng cạnh tranh. Một mặt là tình trạng trì trệ hoặc rớt hạng của nhiều quốc gia do bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị. Mặt khác, chính là sự phát triển tốt của các quốc gia giàu năng lượng dẫn tới việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong tái cơ cấu và đầu tư.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *