Infographic 03/11/2013 07:00

[INFOGRAPHIC] Russell Investments: Triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2013.

Dự kiến lợi nhuận trong năm 2013 sẽ thấp và nhiều biến động. Tiếp tục duy trì đầu tư nhưng linh hoạt và đa dạng.

Chu kỳ phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sẽ thúc đẩy các thị trường mới nổi.

Chuyên mục: Infographic

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *