Infographic 02/11/2013 09:57

[INFOGRAPHIC] Những người hùng đầu tư nước Mỹ năm 2013

Ước tính đầu tư vào nước Mỹ năm 2013 của Viện chính sách tiến bộ Hoa Kỳ.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *