Góc nhìn 09/10/2020 10:25

“Tư nhân hoá” hay “cổ phần hoá”

Ở Việt Nam trước nay, khi bán doanh nghiệp nhà nước cho tư nhân, người ta vẫn tránh dùng từ "tư nhân hoá" - bởi nghe nó mất định hướng xã hội chủ nghĩa quá - mà thay bằng "cổ phần hoá".

Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI

Chính việc dùng sai thuật ngữ này, dẫn đến việc nhiều bộ ngành địa phương chỉ cần biến doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc thành công ty cổ phần với vài phần trăm vốn bán cho tư nhân là hoàn thành nhiệm vụ "cổ phần hoá".

Thế nên, mới có chuyện chúng ta cổ phần hoá rất nhiều doanh nghiệp, nhưng tổng số vốn bán được còn chưa đến 8%.

Do chỉ bán phần vốn thiểu số, nên quản trị DNNN vẫn không có gì thay đổi, vẫn con người đó, vẫn lề lối đó, thì đương nhiên hiệu quả kinh doanh vẫn tệ.

Có lẽ, để thay đổi, nên bắt đầu từ việc gọi cho đúng tên của tiến trình "tư nhân hoá" này.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức - Ban pháp chế, VCCI

Nguyễn Minh Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1987, tốt nghiệp đại học là cử nhân Luật và hiện đang là thành viên Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *