Góc nhìn 15/03/2018 08:57

Thuế tham nhũng?

Thu hồi 45% tài sản bất minh trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng rõ ràng là để dùng thu hồi "tài sản bất minh" chứ không phải tài sản tham nhũng.

Nguyễn Minh Đức , Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Hiện nay, trên báo chí, mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng: Tham nhũng sẽ bị đánh thuế 45%. Ý muốn nói đến quy định trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng là sẽ thu hồi 45% giá trị tài sản bất minh của quan chức. Rồi nhiều ý kiến cho rằng quy định này mở đường cho tham nhũng, vẽ đường cho hươu chạy.

Quy định này rất rõ ràng là dùng để thu hồi "tài sản bất minh", chứ không phải là "tài sản tham nhũng".

Tài sản bất minh là tài sản không kê khai, kê khai không trung thực mà sau đó bị phát hiện. Đây có thể là tài sản có được từ tham nhũng, cũng có thể không phải từ tham nhũng.

Nếu phát hiện một quan chức có tài sản bất minh, sau đó xác định được đó là tài sản tham nhũng thì đương nhiên sẽ thu hồi 100%, cộng với hình phạt tù hoặc tử hình. Còn nếu không thể chứng minh được tài sản bất minh đó có nguồn gốc tham nhũng, thì bị thu hồi 45%.

Cá nhân tôi ủng hộ, vì đó sẽ là một hình phạt dành cho hành vi không kê khai, kê khai không trung thực tài sản, chứ không phải chỉ là "rút kinh nghiệm" như hiện nay.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức - Ban pháp chế, VCCI

Nguyễn Minh Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1987, tốt nghiệp đại học là cử nhân Luật và hiện đang là thành viên Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *