Góc nhìn 16/10/2019 10:39

Nhà máy nước chỉ kiểm tra Styren khi có dầu thải?

Nhà máy nước cần trả lời câu hỏi: Họ có kiểm tra chỉ tiêu Styren khi phát hiện dầu thải không?

Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI

Theo lời lãnh đạo nhà máy nước sạch sông Đà thì, công ty đã phát hiện ra nguồn nước vào nhà máy có dầu. Nhà máy đã dùng clo và một số hoá chất khác để xử lý. Nước qua xử lý đã được phòng thử nghiệm nội bộ của nhà máy kiểm tra và cho kết quả an toàn. Nhưng không rõ là kiểm tra những chỉ tiêu nào.

Thông tư 41/2018/TT-BYT về quy chuẩn nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì có đến 99 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này được chia thành 2 nhóm, A và B. Nhóm A gồm 8 chất ô nhiễm thường gặp nên mọi đơn vị cấp nước sạch đều phải kiểm tra. Nhóm B gồm 91 chỉ tiêu hiếm gặp hơn nên tuỳ vào từng nguồn nước đầu vào có chất ô nhiễm nào thì sẽ kiểm tra chất đó ở nước đầu ra.

Styren thuộc các thông số nhóm B, tức là một chất ô nhiễm hiếm gặp. Như vậy, có khả năng là khi phát hiện dầu và đã xử lý bằng clo và hoá chất, thì kết quả thử nghiệm của công ty đã không có chỉ tiêu styren. Do đó, lãnh đạo công ty vẫn nói rằng nước sạch, đáp ứng chuẩn. Đến khi chính quyền vào cuộc thì mới kiểm tra cả styren và phát hiện ra dư lượng quá mức cho phép.

Thông thường, người ta không kiểm tra hết cả 99 chỉ tiêu vì chi phí thử nghiệm sẽ rất lãng phí và cũng không cần thiết. Ví dụ, nếu nguồn đầu vào là nước ngầm sẽ có những chỉ tiêu thử nghiệm khác với nguồn đầu vào nước mặt.

Tuy nhiên, vẫn có 5 trường hợp phải kiểm tra đủ tất cả các chỉ tiêu. Trường hợp thứ nhất là trước khi đi vào vận hành lần đầu; thứ hai là sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

Trường hợp thứ ba là khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch và trường hợp thứ tư là khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu càu của cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm tra định kỳ 3 năm một lần phải thử nghiệm toàn bộ các thông số là trường hợp cuối cùng phải kiểm tra.

Việc phát hiện dầu thải có thể được coi là rơi vào trường hợp “khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch”.

Lúc này, nhà máy nước buộc phải kiểm tra tất cả các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu hữu cơ từ mục 37 đến mục 56 của các chỉ tiêu nhóm B. Trong khi đó, Styren nằm ở số thứ tự 48. Nếu họ làm đúng như vậy thì đáng lý ra đã phải phát hiện được dư lượng Styren ngay từ ngày đầu tiên, chứ không phải mất cả chục ngày như những gì đã diễn ra.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức - Ban pháp chế, VCCI

Nguyễn Minh Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1987, tốt nghiệp đại học là cử nhân Luật và hiện đang là thành viên Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *