Góc nhìn 20/01/2021 09:07

Chính sách hay nhưng làm dở dang

Khái quát kinh tế Việt Nam 5 năm (2016 đến 2020) có nhiều chính sách hay nhưng thực hiện chưa đến nơi, đến chốn, dở dang hoặc không thực hiện được.

Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế

Ví dụ về chính sách cắt bỏ điều kiện kinh doanh, đánh thuế tài sản rất cần được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên tiến trình thực hiện các chủ trương đứng đắn chưa thực chất và chưa đúng với ý tưởng người đặt ra.

Chính vì vậy, trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 đến 10 năm sau vẫn cứ nhắc lại 3 đột phá của 10 năm trước đề ra đó là thể chế, nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Điều quan trọng nhất để đảm bảo cho tính hiệu quả của nền kinh tế là phải xem xét lại cơ chế thực thi như nào để đảm bảo hiệu quả. Ý tưởng, cải cách đưa ra nhưng thực hiện nửa vời hoặc bị bên có lợi ích trì hoãn, sẽ khiến cho chính sách sai lệch hoặc thực hiện phiến diện.

Phải có những công cụ để thực hiện cho bằng được các ý tưởng cải cách, các sáng kiển. Lâu nay chúng ta làm dàn trải quá nhiều, thời gian thực hiện dàn trải, nhiều quyết sách chia và phụ thuộc nhiều bộ, ngành nên không tập trung thực hiện, không giám sát và đánh giá hiệu quả và truy trách nhiệm được.

Cách làm của Việt Nam khi chống Covid-19 sở dĩ hiệu quả và được thế giới đánh giá cao là tập trung quyền và trách nhiệm vào một Ban Chỉ đạo tầm quốc gia, rồi giao việc cho các cơ quan liên quan, ai làm đúng việc người ấy. Đây cũng là kinh nghiệm để trong chỉ đạo, điều hành kinh tế.

Chuyên mục: Góc nhìn
Phạm Chi Lan
Phạm Chi Lan - Chuyên gia kinh tế

Phạm Chi Lan sinh ngày 14 tháng 1 năm 1945 là một chuyên gia kinh tế nổi bật của Việt Nam. Bà từng là Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *