Dòng chảy vốn 12/01/2015 15:52

Báo cáo Thủ tướng việc xử lý thi tuyển công chức ở Bộ Công thương

FICA - Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm xử lý những vi phạm, bất thường trong kết luận thanh tra việc tuyển dụng, quản lý biên chế công chức ở Bộ Công thương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý I/2015.

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 5546/BNV-TT ngày 25/12/2014 về kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý biên chế công chức của Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ theo Điều 40 của Luật Thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý I/2015.

Tranh minh họa: Vũ Toản

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, Thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện rất nhiều bất thường trong việc tuyển dụng công chức ở Bộ Công thương. Dù năm 2013 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển của Bộ Công thương không thành lập ban phúc khảo kỳ thi nhưng vẫn tổ chức chấm phúc khảo trái quy định. Kỳ thi tuyển công chức năm 2011 do Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đã không lập danh sách, không thông báo công khai kết quả thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển.

Đoàn thanh tra còn phát hiện nhiều sai phạm trong kỳ thi năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức như: việc bảo đảm bí mật đề thi, đáp án thi không được thực hiện đúng quy định; thông báo công khai kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển trái với quy định. Khi có đơn khiếu nại, tố cáo quá trình tổ chức thi tuyển thì không kịp thời xem xét giải quyết, dẫn đến để quá thời hạn giải quyết.

Đặc biệt, 21 trường hợp được Bộ Công thương tuyển dụng khi chưa lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trong khi theo quy định phải lấy ý kiến thống nhất trước với Bộ Nội vụ rồi mới được phép tiếp nhận.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, không công nhận kết quả thi tuyển của kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức. Đồng thời thành lập hội đồng để kiểm tra, đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với những công chức được tuyển dụng qua các kỳ thi tuyển có hình thức thi không đúng quy định; thu hồi theo thẩm quyền và chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những người không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn và thông báo kết quả thực hiện cho Bộ Nội vụ trong tháng 3/2015.

“Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm đã được kết luận. Tùy theo tính chất, mức độ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”- Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo quy định tại Điều 40 của Luật Thanh tra, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết luận thanh tra hoặc nhận được kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra phải: xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm về kinh tế; xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật; xử lý vấn đề khác thuộc thẩm quyền trong kết luận thanh tra. Đặc biệt, Điều 40 còn quy định “người có trách nhiệm xử lý kết luận thanh tra mà không xử lý hoặc xử lý không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Thế Kha

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *