Dòng chảy vốn 27/09/2014 06:50

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp công tác

FICA - Chiều 26/9, tại Hà Nôi, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Lễ ký kết.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an đã xây dựng Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp có hiệu quả yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp công tác
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Trưởng ban Kinh tế Trung ương ký kết Quy chế phối hợp công tác
 

Theo đó, Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng những chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự và công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hai bên phối hợp thẩm định các chương trình, đề án phát triển đề án kinh tế - xã hội có liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự và các đề án, dự án bảo đảm an ninh trật tự có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo bảo đảm an ninh, trật tự; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh, trật tự.

 

Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính sách nội bộ, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; phối hợp xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp an ninh phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khẳng định: Lễ kí kết là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, đưa mối quan hệ phối hợp công tác thông thường trở thành mối quan hệ phối hợp công tác toàn diện, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm cũng như quyền hạn của mỗi cơ quan.
 
Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp công tác
Lễ ký kết là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan
 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, từ nay đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị chính trị xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước đặt ra rất nặng nề.

 

Nhiệm vụ này đòi hỏi Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc ký kết Quy chế phối hợp tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công An và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác.

 

Lãnh đạo Bộ Công an  chỉ đạo  các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, định kỳ cùng Ban Kinh tế trung ương đánh giá  tình hình, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Quy chế đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó,  giữa Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

 

Thanh Liêm

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *