Đời Sống 06/07/2018 12:54

7 tổ chức cá nhân được miễn, giảm phí thuỷ lợi công ích

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, trong đó 7 đối tượng sẽ được miễn giảm các loại phí công ích.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực, hộ gia đình, cá nhân người người nghèo, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối...

Trong đó, riêng đối tượng là người sản xuất cây lương thực được xét khi diện tích đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, hộ dân có diện tích đất nông nghiệp mà toàn bộ được phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm. 

Các hộ gia đình, cá nhân nghèo theo quy định được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp. 

Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau, màu, mạ; cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; cây ăn quả; hoa; cây dược liệu; nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi.

Đối tượng là các hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao khoán ổn định của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị sẽ được miễn phí hoàn toàn phí thuỷ lợi của Nhà nước.

Tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn cũng được hỗ trợ kinh phí theo khối lượng nhiệm vụ và công việc thực tế được giao.

An Linh

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *