Tiêu Dùng 15/06/2015 10:25

Kiến nghị đấu thầu toàn bộ 50.000 tấn đường của HAGL

FICA – Với hạn ngạch 50.000 tấn đường nhập từ Lào của HAGL, Hiệp hội Mía đường đã đề nghị nhập toàn bộ đường thô bằng phương thức đấu thầu nhập khẩu và thực hiện sau khi kết thúc vụ ép mía hàng năm, tức sau tháng 8.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa có văn bản gửi lên Văn phòng Chính phủ đề nghị áp dụng cơ chế đấu thầu nhập khẩu đối với lượng hạn ngạch 50.000 tấn đường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sản xuất tại Lào giống như cơ chế sẽ áp dụng cho đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

Theo đề nghị của VSSA, toàn bộ sẽ được nhập là đường thô. Sau khi nhập bằng phương thức đấu thầu nhập khẩu, các đơn vị thắng thầu tùy theo mục đích sử dụng sẽ dùng đường thô trực tiếp hoặc gia công tại các nhà máy đường sản xuất ra đường trắng theo yêu cầu.

Theo VSSA, Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu là doanh nghiệp Lào, sản xuất kinh doanh theo chính sách của Lào, nên nếu nhập khẩu vào Việt Nam phải tính trong hạn ngạch thuế quan năm 2015 và là hàng nhập khẩu thực sự. Tuy nhiên, do quan hệ đặc biệt giữa 2 nước nên lượng đường nhập khẩu này đã được Việt Nam giảm thuế còn 2,5%.

Đồng thời, tại văn bản kiến nghị, VSSA cũng đề xuất thời điểm cho thông quan lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 50.000 tấn đường của HAGL cần được thực hiện sau khi kết thúc vụ ép mía hàng năm, tức sau tháng 8.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *