Doanh nghiệp 21/06/2014 06:54

Thanh tra quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Vinafood II

Sáng ngày 20/6/014, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Vinafood II và một số đơn vị thành viên.

Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Đinh Đăng Lập-Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 (Vụ Thanh tra khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp) làm Trưởng đoàn, thời hạn thanh tra 70 ngày.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2013, nếu cần thiết sẽ mở rộng thời kỳ thanh tra để làm rõ hơn quy định quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Ông Phạm Hoàng Hà- Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinafood 2 yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra CP để thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra tại 28 công ty thành viên.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết: Nội dung thanh tra đối với Vinafood 2 và một số đơn vị thành viên nằm trong Chương trình kế hoạch thanh tra năm 2014 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Hoàng Châu

Công an nhân dân

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *