Doanh nghiệp 07/01/2014 21:19

PVN đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận thụt lùi so với thực hiện 2013

FICA - So với thực hiện năm năm 2013, kế hoạch doanh thu 2014 thấp hơn 31 nghìn tỷ đồng, tương ứng thấp hơn 8% và kế hoạch lợi nhuận thấp hơn gần 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 12%.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Minh Hồng thông báo kết quả sản xuất kinh doanh tại cuộc họp báo


Theo thông tin được Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - ông Lê Minh Hồng cho biết tại họp báo trực tuyến được tổ chức chiều nay (7/1), năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 384,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro (VSP) thì đạt 72 nghìn tỷ đồng), bằng 127,5% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 17,1% và nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP đạt 20,1%.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2013 đạt 1,12 lần - đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Hệ số nợ trên tổng tài sản thời điểm 31/12/2013 là 0,4 lần. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2013 đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt trên 74,0 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2013, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 42 công trình, trong đó đưa vào khai thác 9 mỏ/công trình dầu khí mới; hoàn thành đầu tư đưa Nhà máy Thủy điện Hủa Na vào hoạt động (tổ máy số 1 - ngày 01/02 và tổ máy số 2- ngày 27/3); hạ thủy thành công chân đế giàn Thỏ Trắng (ngày 07/03); hạ thủy thành công chân đế Thăng Long (ngày 22/3); hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động dự án hệ thống thu gom khí mỏ Rồng- Đồi Mồi (ngày 02/12); hoàn thành đầu tư dự án kho lạnh chứa LPG (ngày 20/3);….

Ngoài ra, Tập đoàn đã hoàn thành và đốt lửa thành công bằng than vào ngày 22/12/2013 và hòa lưới điện quốc gia thành công vào ngày 27/12/2013 tổ máy số 1 dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1.
 
Đến hết năm 2013, về cơ bản, Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt và đang chỉ đạo người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị triển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho các đơn vị.

 
Năm 2014, PVN đặt mục tiêu tổng doanh thu 353 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch Chính phủ; Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 55 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch của Chính phủ giao. Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư là 100,4 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức Chính phủ giao là 101,6 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với thực hiện năm năm 2013, kế hoạch doanh thu 2014 thấp hơn 31 nghìn tỷ đồng, tương ứng thấp hơn 8% và kế hoạch lợi nhuận thấp hơn gần 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 12%.

Thục Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *