Doanh nghiệp 17/05/2014 13:55

Petrolimex quý I/2014: Tồn kho tăng thêm 24%, lãi tăng nhẹ

FICA - Mặc dù doanh thu giảm, nhưng nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, khiến lợi nhuận gộp của Petrolimex tăng so với cùng kỳ. Tồn kho tăng thêm gần 3.630 tỷ đồng, lên 18.950 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu 50.490 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán giảm 1,5% nên lợi nhuận gộp quý này tăng hơn 8%, đạt 1.798 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 xuống 222 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi vay lại tăng thêm 23 tỷ đồng, lên 182 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm với mức ít hơn, nên kỳ này hoạt động tài chính giảm lỗ từ 151 tỷ đồng xuống 77 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng, hoạt động tài chính giảm lỗ nhưng do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 166 tỷ đồng xuống 21 tỷ đồng và lãi từ công ty liên kết giảm nên lợi nhuận trước thuế kỳ này không biến động nhiều, đạt 337 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận cổ đông thiểu số, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 206 đồng.

Tổng cộng tài sản của Petrolimex tới cuối quý I là 65.263 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 31% với 3.691 tỷ đồng tiền mặt; Tồn kho tăng thêm 24%, lên 18.949 tỷ đồng.

Petrolimex cũng vừa công bố số liệu trích, chi sử dụng và tồn quỹ bình ổn xăng dầu (quỹ BOG) của quý I/2014.

 
Theo đó, Petrolimex trích lập hơn 544 tỷ đồng, sử dụng 202 tỷ đồng. Số trích lập ròng trong quý I/2014 là 342 tỷ đồng.
 
Tồn quỹ BOG đầu kỳ của Petrolimex là 304 tỷ đồng. Vì vậy, tồn quỹ BOG cuối kỳ của Petrolimex là gần 647 tỷ đồng, là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có số tư tồn quỹ lớn nhất.

Petrolimex sẽ tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 24/5. Theo kế hoạch được lãnh đạo Petrolimex trình cổ đông, kế hoạch hợp nhất năm 2014 là 200.000 tỷ đồng doanh thu và 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Với thực hiện quý I/2014, doanh thu đã đạt 1/4 kế hoạch nhưng lợi nhuận mới bằng 17%. 

Kế hoạch cổ tức 2014 dự kiến là 8-10%, trong khi năm 2013 không chia cổ tức. Tính tới hết quý I/2014, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Petrolimex là 2.122 tỷ đồng.

Lam Thanh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *