Doanh nghiệp 14/12/2022 16:29

HoSE dừng xem xét hồ sơ niêm yết của Dược Bảo Châu

HoSE cho biết chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu theo yêu cầu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo đã dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Nguyên nhân là đến ngày 13/12/2022, HoSE vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh của công ty theo yêu cầu tại công văn số 1930/SGDHCM-NY ngày 11/10/2022 và quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Tập đoàn Dược Bảo Châu thành lập năm 2014, trụ sở chính nằm ở tỉnh Hà Giang với quy mô gần 200 nhân viên. Hiện tại, tổng tài sản của tập đoàn này đạt gần 700 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu chiếm gần 400 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, HoSE cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Dược Bảo Châu. Doanh nghiệp này muốn niêm yết 21,5 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán BCH.

Giữa năm nay, Dược Bảo Châu bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do đã đăng ký công ty đại chúng vào tháng 6/2019 nhưng vẫn chưa đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch theo quy định.

Sau 6 tháng đầu năm, Dược Bảo Châu đạt doanh thu thuần gần 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng.

Việt Đức 

Chủ đề: dược bảo châu , Hose Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *