Doanh nghiệp 10/07/2018 07:36

Điều gì bất thường trong văn bản "đòi tiền" doanh nghiệp của Bộ Tài chính?

Số tiền hàng trăm tỷ đồng từ việc cấp cho doanh nghiệp thuộc nguồn vốn đầu tư công để thực hiện việc di dời một số cơ sở dự án nhà đất vừa được Bộ Tài chính yêu cầu nộp lại cho ngân sách.

Trong số các doanh nghiệp bị Bộ Tài chính nhắc nhở nộp lại tiền này có Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Vinataba.


Tại văn bản gửi tới Vinataba, Bộ Tài chính yêu cầu chuyển nộp lại số tiền hơn 292 tỷ đồng về tài khoản tạm giữ của Bộ.

Tại văn bản gửi tới Vinataba, Bộ Tài chính yêu cầu chuyển nộp lại số tiền hơn 292 tỷ đồng về tài khoản tạm giữ của Bộ.

Cụ thể, tổng số tiền được Bộ Tài chính cấp để thực hiện 6/7 dự án thành phần của Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn với số dư đặt tại tài khoản Kho bạc Nhà nước tính đến cuối tháng 8/2017 là hơn 1.491 tỷ đồng. Số vốn đã giải ngân cho các dự án là gần 1.147 tỷ đồng. Còn lại hơn 334 tỷ đồng vẫn gửi lại kho bạc.

Tại văn bản gửi tới Vinataba, Bộ Tài chính yêu cầu chuyển nộp lại số tiền hơn 292 tỷ đồng về tài khoản tạm giữ của Bộ. Điều đáng nói là, danh mục các dự án bố trí ngân sách Nhà nước giai đoạn đến năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chương trình di dời vẫn có tên Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng một phần số tiền kể trên.

Trong văn bản mới đây gửi các đơn vị chức năng, Vinataba đang kiến nghị được tiếp tục sử dụng gần 190 tỷ đồng trong tổng số hơn 292 tỷ đồng mà Bộ Tài chính đề nghị thu hồi để tiếp tục triển khai chương trình di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Giai đoạn 2014 - 2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Chương trình tổng thể di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn, bao gồm 6 dự án thành phần với tổng nhu cầu vốn là 1.803 tỷ đồng. Trong 6 dự án thành phần, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã hoàn thành 4 dự án, đang thực hiện 2 dựa án và 1 dự án chưa thực hiện.

Về chương trình di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long, Bộ Công Thương đã phê duyệt gồm 4 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư là 1.611 tỷ đồng. Trong 4 dự án thành phần, Thuốc lá Thăng Long đã thực hiện được 2 dự án, còn 2 dự án chưa thực hiện.

H.Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *