Doanh nghiệp 05/12/2023 06:23

"Cơn mưa" cổ tức trong tháng cuối năm

Nhiều doanh nghiệp thực hiện tạm ứng hoặc chi trả cổ tức, như Thực phẩm Hữu Nghị, Du lịch Đồng Nai, Dược phẩm Dược liệu Pharmedic...

Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán: HNF) dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2022, tỷ lệ 25% bằng tiền vào ngày 8/12. Ngày thanh toán dự kiến vào 26/12. Mỗi cổ đông dự kiến nhận 2.500 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp chi khoảng 78 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Cũng vào ngày 8/12, Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) chốt danh sách cổ tức đợt 2 năm 2023, tỷ lệ 46%. Công ty dự kiến thanh toán từ ngày 22/12 với tổng số tiền chi trả khoảng 43 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai (mã chứng khoán: DNT) sẽ tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền trong năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/12, ngày chi trả dự kiến vào 20/12. Số tiền doanh nghiệp cần chi cho đợt này khoảng 3,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phàn Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) chốt quyền cổ tức vào ngày 12/12 với tỷ lệ chi trả 10% bằng tiền. Ngày thanh toán dự kiến 22/12. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 51,33% vốn công ty này, dự kiến sẽ được nhận khoảng 35 tỷ đồng cổ tức.

Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (Vimadeco, mã chứng khoán: VMS) sắp trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/12, thời gian trả dự kiến ngày 22/12. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, mã chứng khoán: MVN) sở hữu gần 4,6 triệu cp, tương ứng 51% vốn. Ước tính Vinalines nhận gần 4,6 tỷ đồng cổ tức trong đợt chi trả này.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco -  mã chứng khoán: NTL) thông báo trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng 18/12, ngày thực hiện 26/12. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành xấp xỉ 61 triệu cổ phiếu, Lideco dự kiến dành khoảng 152 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Khổng Chiêm

Chủ đề: cổ tức Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *