Doanh nghiệp 15/11/2018 18:25

Bộ Nông nghiệp bàn giao 5 tập đoàn, tổng công ty về “siêu ủy ban”

Cụ thể, 5 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Lễ ký kết chuyển giao các doanh nghiệp của Bộ NN&PTNT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 15/11, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản chuyển giao hồ sơ các Tập đoàn, Tổng công ty thực thuộc Bộ NN&PTNT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

5 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn Thứ cho biết, về cơ bản các doanh nghiệp đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bảo tồn được vốn Nhà nước và đã có lãi trong những năm gần đây, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

So với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà nước khác thì nguồn vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp không lớn, nhưng về mặt quản lý nguồn đất đai trong nước là rất lớn. Ví dụ như tập đoàn cao su quản lý đất từ trong nước đến nước ngoài khoảng 400.000 ha, công ty cà phê, công ty lâm nghiệp cũng quản lý khoảng vài chục ngàn ha đất nông nghiệp.

Sau khi chuyển giao, Thứ trưởng tin tưởng các doanh nghiệp sẽ sản xuất kinh doanh có hiệu quả và cùng với các doanh nghiệp khác trở thành đầu tàu trong công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Về phía Bộ NN&PTNT, Bộ vẫn sẽ tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác quản lý.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau khi tiếp nhận 5 tập đoàn và tổng công ty, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.

Đồng thời, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quan trọng, bao trùm toàn bộ các hoạt động của cả 5 doanh nghiệp, từ đất rừng, đất nông nghiệp, đến quy hoạch loại cây, giống kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến và xuất khẩu, Ủy ban cùng các doanh nghiệp sẽ thường xuyên phối hợp với Bộ Nông nghiệp, xin ý kiến, hướng dẫn trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, có hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Nguyễn Mạnh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *