Doanh nghiệp 17/06/2014 14:51

"Công chúa Mía đường" Đặng Huỳnh Ức My muốn sở hữu 8,89% Đường Ninh Hòa

FICA - Hiện bà My đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công và CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, là Thành viên HĐQT của CTCP Đường Biên Hòa.

Ngày 16/6, bà Đặng Huỳnh Ức My vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết muốn đăng ký mua 5,4 triệu cổ phiếu NHS của CTCP Đường Ninh Hòa, tương đương 8,89% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty này.

Phương thức giao dịch bằng khớp lệnh và thỏa thuận, thực hiện từ ngày 20/6 đến 18/7/2014 với mục đích đầu tư/.

Hiện bà Đặng Huỳnh Ức My đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thành Thành Công và CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, là Thành viên HĐQT của CTCP Đường Biên Hòa. Bà My hoàn toàn không nắm giữ cổ phiếu NHS nào.

Trong khi đó, CTCP Mía đường Thành Thành Công hiện đang nắm giữ 11,8 triệu cổ phần, tương đương 19,43% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của NHS. CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nắm giữ gần 6 triệu cổ phần, tương đương 9,87% lượng cổ phiếu đang lưu hành của NHS. CTCP Đường Biên Hòa nắm 400.920 cổ phần, tương đương 0,66% số cổ phiếu đang lưu hành của NHS. 

Được biết, ĐHCĐ Đường Ninh Hòa mới đây cũng đã thông qua phương án sáp nhập vào CTCP Đường Biên Hòa với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *