Thông tin diễn giả
Đỗ Cao Bảo
Đỗ Cao Bảo - Doanh nhân

Ông Đỗ Cao Bảo là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, hiện là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT.