Chứng Khoán 22/07/2014 09:00

VN30 bổ sung thêm FLC và HCM, loại PET và PGD

FICA - 2 mã chứng khoán mới được bổ sung là FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM.

Ngày 21/7/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố danh sách cập nhật 30 mã chứng khoán nằm trong danh mục tính chỉ số VN30-Index theo kết quả rà soát lần 2 năm 2014.

Theo đó, 2 mã chứng khoán mới được bổ sung là FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM.

Hai mã chứng khoán bị loại trong đợt rà soát này đều là cổ phiếu họ dầu khí là PET của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí và PGD của Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí.

Theo Quyết định về việc ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30, cổ phiếu muốn lọt vào rổ danh mục cổ phiếu tính chỉ số VN30 phải đáp ứng tiêu chuẩn: không thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, bị ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm xem xét.

Đồng thời, cổ phiếu phải có thời gian niêm yết và giao dịch trên HOSE không dưới 6 tháng. Khi đáp ứng được các tiêu chí trên, nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu sẽ được chọn trên cơ sở cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất (tính theo tự do chuyển nhượng) và thanh khoản lớn.


Danh mục cổ phiếu thành phần rổ VN30 kỳ 2/2014 - Nguồn HSX.

FLC là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hiện có vốn điều lệ 1.540 tỷ đồng, đang thực hiện tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 4%). 

HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM là công ty chứng khoán cùng với SSI luôn ở vị trí đứng đầu trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, có vốn điều lệ gần 1.273 tỷ đồng.

Phương Dung

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *