Chứng Khoán 01/06/2014 08:47

Vay hơn 15.700 tỷ đồng trong tháng 5 bằng phát hành trái phiếu

FICA - Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.549 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở giao dịch Hà Nội (HNX), trong tháng 5, HNX đã tổ chức tổng cộng 19 phiên đấu thầu, huy động được hơn 15.749 tỷ đồng trái phiếu, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 15.549 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng. 

Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4 (tăng 19%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58-5,7%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07-6,2%/năm, 5 năm trong khoảng 7,1-7,6%/năm, 10 năm là 8,7-%/năm, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm, 5 năm giảm so với tháng 4; lãi suất kỳ hạn 2 năm, 10 năm giữ nguyên so với tháng 4.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 5, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 369 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39.151 tỷ đồng. 

Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 3 năm, 12 tháng và 5 năm. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 191 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 3.459 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.827 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 8.145 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 11.615 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 633 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 447 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 5, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 4,7 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 457 tỷ đồng. 

Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 190 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán TPKB của NĐTNN theo phương thức outright đạt hơn 95 tỷ đồng, không có giao dịch TPKB của NĐTNN theo phương thức repos.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *