Chứng Khoán 23/09/2014 22:42

Trái phiếu Chính phủ Việt Nam tăng trưởng nhất khu vực ASEAN+3

FICA - Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 23%/năm trong 5 năm qua, với mức tăng trưởng dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á…

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Vũ Bằng tại Hội nghị đánh giá về trái phiếu Chính phủ 5 năm qua cho biết: Tính đến nay, tổng giá trị danh mục trái phiếu Chính phủ (TPCP) đang lưu hành đạt xấp xỉ 680.000 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm 2009 và tương đương 18% GDP.

“Quy mô thị trường TPCP đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 23%/năm trong 5 năm qua, được đánh giá có mức tăng trưởng dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á cũng như khu vực ASEAN + 3”, Chủ tịch Vũ Bằng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Vũ Bằng .

Theo đó, thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể, giá trị giao dịch bình quân phiên đã tăng gấp 7,5 lần trong vòng 05 năm, từ 365 tỷ đồng/phiên năm 2009 lên 2.734 tỷ đồng/phiên trong 6 tháng đầu năm 2014. Tỷ lệ doanh số giao dịch thứ cấp so với giá trị TPCP lưu hành theo đó cũng tăng lên gấp 2,6 lần.

Từ ngày 24/8/2012, toàn bộ tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước được tập trung giao dịch trên thị trường TPCP, tạo thành một thị trường giao dịch thống nhất, cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng đầu tư về giao dịch của TPCP kỳ hạn dài và ngắn.

Cũng theo Chủ tịch Vũ Bằng, ở cấp độ định hướng và quản lý Nhà nước, việc huy động, sử dụng vốn và phát triển thị trường TPCP đã và đang trở thành một chủ đề được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan khi hoạch định các chính sách phát triển.

Cùng với đó, hệ thống các nhà đầu tư đang có những tiến triển tích cực. Mặc dù khối ngân hàng thương mại vẫn đóng vai trò chính với tỷ trọng nắm giữ danh mục TPCP khoảng 86%, nhưng thị trường đã ghi nhận sự tham gia ngày càng tích cực của các công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư nước ngoài. Từ năm 2009-2010, nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường khá dè dặt với tỷ trọng tham gia thị trường sơ cấp là 4% năm 2009 và tỷ trọng giao dịch trên thị trường thứ cấp là 18,5% năm 2010. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu ổn định và hồi phục, các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu tham gia trở lại với tỷ trọng giao dịch trên thị trường thứ cấp ổn định ở mức từ 20%-30%, giá trị trúng thầu và mức độ tham gia đấu thầu trên thị trường sơ cấp là 12%.

Để phát huy tốt hơn vai trò của thị trường TPCP đối với việc phát triển bền vững kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc kinh tế hiện nay, Bộ Tài chính sẽ cùng các đơn vị liên quan thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành liên quan trình Chính phủ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ về phát hành, quản lý sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn TPCP cùng với cơ chế chính sách liên quan để tạo điều kiện cho thị trường TPCP phát triển và phát huy hiện quả.

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cơ bản trong Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định 261 nhằm đồng bộ hóa phát triển bền vững thị trường trái phiếu, phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính – tiền tệ.

Thứ ba, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong việc phát triển thị trường TPCP, sử dụng TPCP làm công cụ trong phối hợp chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ tư, xây dựng và phát triển hệ thống nhà tạo lập thị trường gắn với quyền lợi và nghĩa vụ trên thị trường thứ cấp, góp phần hiệu quả trong việc phát triển thị trường TPCP.

Thứ năm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tạo điều kiện tham gia thị trường đối với các công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ hưu trí…khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc điều chỉnh hợp lý chính sách thuế và phí.

Thứ sáu, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ về giao dịch, thanh toán bù trừ, cung cấp thông tin, thực hiện chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch TPCP về Ngân hàng Nhà nước, tăng cường sự kết nối với hệ thống thông tin quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, từng bước hội nhập vào thị trường trái phiếu khu vực và thế giới.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *