Tìm kiếm

Chủ đề : vietbank

Vietbank bất ngờ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 "đi lùi"

11/01/2023

Đến hết quý III/2022, Vietbank mới hoàn thành 49% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Ngân hàng thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm gần 27% xuống 800 tỷ đồng.

Công ty làm phim, video giới thiệu sản phẩm - TVC360

16/05/2014

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu dẫn đến sự cạnh tranh gay giữa các thương hiệu, và chắc chắn bạn là những người chủ doanh nghiệp đang băn khoăn lo lắng làm thế nào để đưa thương hiệu của mình đến gần người tiêu dùng hơn?