Tìm kiếm

Chủ đề : vietbank

VietBank đặt mục tiêu 2024 lãi lớn

27/04/2024

Năm 2024, VietBank đặt ra 2 kế hoạch kinh doanh. Trong đó, kế hoạch phấn đấu lãi trước thuế 1.050 tỷ đồng, tăng gần 30% so với thực hiện 2023. Năm 2023 ngân hàng chỉ hoàn thành 86% kế hoạch.

Vietbank bất ngờ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 "đi lùi"

11/01/2023

Đến hết quý III/2022, Vietbank mới hoàn thành 49% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Ngân hàng thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm gần 27% xuống 800 tỷ đồng.

Công ty làm phim, video giới thiệu sản phẩm - TVC360

16/05/2014

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu dẫn đến sự cạnh tranh gay giữa các thương hiệu, và chắc chắn bạn là những người chủ doanh nghiệp đang băn khoăn lo lắng làm thế nào để đưa thương hiệu của mình đến gần người tiêu dùng hơn?