Tìm kiếm

Chủ đề : Lorie Logan

Quan chức Fed úp mở khả năng dừng tăng lãi suất kỳ họp tháng 9

08/09/2023

“Dừng tạm dừng tăng lãi suất một lần nữa được cho là quyết định hợp lý trong cuộc họp cuối tháng này”, Chủ tịch Fed Dallas - Lorie Logan chia sẻ.