Tìm kiếm

Chủ đề : tiền gửi

Tới lượt S&P hạ tín nhiệm ngân hàng Mỹ

22/08/2023

Trước đó, cả Fitch và Moody's cũng đưa ra quyết định tương tự với nhận định áp lực trong hệ thống ngân hàng Mỹ ngày một gia tăng.

Bán thành công 22,25 triệu cổ phần VIX trong 1 ngày, Bầu Thụy thu về 235 tỷ đồng

02/04/2014

FICA - Lần thoái vốn này của bầu Thụy diễn ra nhanh gọn chỉ trong 1 ngày ngay trong ngày đầu đăng ký bán. Vẫn chưa rõ đối tác nhận chuyển nhượng 74,17% vốn Chứng khoán Xuân Thành từ bầu Thụy là cá nhân, hay tổ chức nào.