Tìm kiếm

Chủ đề : chiến lược ngành ngân hàng

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

03/06/2014

Việt Nam mong muốn cùng với phía Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là hợp