Tìm kiếm

Chủ đề : ngân hàng nợ xấu

Sacombank báo lãi trước thuế quý II tăng 80%, nợ xấu tăng 91%

28/07/2023

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Sacombank lãi trước thuế 4.755 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng nợ xấu tính đến hết quý II tăng 91% so với đầu năm lên hơn 8.226 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 3 và nhóm 4 ghi nhận mức tăng bằng lần.

3 lý do khiến lợi nhuận ngân hàng suy giảm trong quý IV

02/12/2022

Thu nhập ngoài lãi chậm, các loại chi phí vốn tăng và chất lượng tài sản bắt đầu suy giảm là những yếu tố làm giảm lợi nhuận ngành ngân hàng trong thời gian tới...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Eximbank bất thành

27/04/2021

Chỉ với 61 cổ đông, đại diện cho 512.070.324 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,65%, đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2021 của Eximbank đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Eximbank bất thành

27/04/2021

Chỉ với 61 cổ đông, đại diện cho 512.070.324 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,65%, đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2021 của Eximbank đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Doanh nghiệp - “công cụ” kinh doanh rẻ hơn, hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư

26/05/2014

FICA - “Mục tiêu cao nhất của sửa đổi Luật Doanh nghiệp là làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh rẻ hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư; qua đó tăng cường thu hút và huy động các nguồn lực và vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết.