Tài chính ngân hàng 28/07/2023 17:58

Sacombank báo lãi trước thuế quý II tăng 80%, nợ xấu tăng 91%

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Sacombank lãi trước thuế 4.755 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng nợ xấu tính đến hết quý II tăng 91% so với đầu năm lên hơn 8.226 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 3 và nhóm 4 ghi nhận mức tăng bằng lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 5.751 tỷ đồng, gấp 2,2 lần quý II/2022.

Mảng chứng khoán đầu tư cũng đem về khoản lãi hơn 21 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 245 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Ở hướng ngược lại, thu nhập từ hoạt động dịch vụ lãi 653 tỷ đồng, giảm 62%. Hoạt động khác lãi 66 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.539 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý II của Sacombank tăng hơn 27% lên 3.049 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 46% còn 1.351 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng lãi trước thuế quý II đạt 2.373 tỷ đồng, tăng 80%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.755 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 9.500 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm, nhà băng này đã thực hiện được 50% kế hoạch.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tổng tài sản tính đến hết ngày 30/6 ở mức 622.177 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng hơn 34% lên 10.561 tỷ đồng, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước tăng 10% lên 13.551 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 51% lên 38.192 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5% so với cuối năm 2022 lên 460.470 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro tăng 12,6% lên 6.342 tỷ đồng. Tổng nợ xấu ghi nhận hơn 8.226 tỷ đồng, tăng 91%. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) gấp 4,2 lần đầu năm lên 2.394 tỷ đồng, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) gấp 2,5 lên 1.893 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 31% lên hơn 3.938 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,98% đầu năm lên hơn 1,78%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu sụt giảm từ 130% xuống còn 77%.

So với đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 10,3% lên 501.583 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn ở mức 83.499 tỷ đồng, giảm 2,7%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA giảm từ 18,9% xuống còn 16,6%.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *