Tìm kiếm

Chủ đề : quy hoạch

Hà Nội sắp phê duyệt quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và phân khu sông Hồng

27/02/2021

Lãnh đạo Hà Nội mới đây cho biết, Ban Cán sự đảng UBND TP.Hà Nội vừa báo cáo Thường trực Thành ủy về các đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử gồm 6 đồ án quy hoạch có ký hiệu là H1-1 (A, B, C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000 và Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng.

Hà Nội sắp phê duyệt quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và phân khu sông Hồng

27/02/2021

Lãnh đạo Hà Nội mới đây cho biết, Ban Cán sự đảng UBND TP.Hà Nội vừa báo cáo Thường trực Thành ủy về các đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử gồm 6 đồ án quy hoạch có ký hiệu là H1-1 (A, B, C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000 và Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng.

Thanh Hóa lập quy hoạch khu sinh thái rộng 436 ha ở Nghi Sơn

26/01/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thanh Hóa lập quy hoạch khu sinh thái rộng 436 ha ở Nghi Sơn

26/01/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hà Nội lập quy hoạch Khu đô thị rộng 46,84 ha ở Đan Phượng

25/11/2020

UBND Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 xã Thượng Mỗ và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Hà Nội lập quy hoạch Khu đô thị rộng 46,84 ha ở Đan Phượng

25/11/2020

UBND Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 xã Thượng Mỗ và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Bắc Ninh lập quy hoạch Khu đô thị rộng 300ha

23/11/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường: Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh lập quy hoạch Khu đô thị rộng 300ha

23/11/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường: Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Lập quy hoạch Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể thao rộng gần 400ha ở Quảng Ninh

13/10/2020

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể thao Hải Hòa tại phường Hải Hòa, TP.Hạ Long.

Lập quy hoạch Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể thao rộng gần 400ha ở Quảng Ninh

13/10/2020

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ - thể thao Hải Hòa tại phường Hải Hòa, TP.Hạ Long.

Thanh Hóa duyệt quy hoạch khu đô thị 48 ha dọc đại lộ Nam Sông Mã

28/09/2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới dọc đại lộ Nam Sông Mã, phường Đông Hải, TP.Thanh Hoá.

Thanh Hóa duyệt quy hoạch khu đô thị 48 ha dọc đại lộ Nam Sông Mã

28/09/2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới dọc đại lộ Nam Sông Mã, phường Đông Hải, TP.Thanh Hoá.