Tìm kiếm

Chủ đề : đặc khu kinh tế

Đề xuất 6 nhóm chính sách thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế

04/04/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 6 nhóm chính sách trong nội dung của Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, đáp ứng được các yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời đáp ứng được xu thế vận động mới trên thế giới, như kinh tế xanh, kinh tế số, tuần hoàn, năng lượng xanh...

Việt Nam tăng thêm gần 400 dự án đầu tư nước ngoài trong 9 tháng

26/09/2019

Ước tính trong 9 tháng, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được gần 400 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt hơn 10 tỷ USD.

Việt Nam tăng thêm gần 400 dự án đầu tư nước ngoài trong 9 tháng

26/09/2019

Ước tính trong 9 tháng, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được gần 400 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt hơn 10 tỷ USD.

Bắc Vân Phong được giải tỏa lệnh đóng băng, thị trường có sôi động trở lại?

03/05/2019

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Chứng khoán Đại Dương bị truy thu thuế

12/03/2014

FICA - Số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà OCS phải nộp là 1,85 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2012, số thuế TNDN mà OCS đã nộp thừa chưa bao gồm số thuế truy thu là 8,1 tỷ đồng.