Đầu tư 26/09/2019 23:11

Việt Nam tăng thêm gần 400 dự án đầu tư nước ngoài trong 9 tháng

Ước tính trong 9 tháng, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được gần 400 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt hơn 10 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2019 đã tăng thêm gần 400 dự án đầu tư nước ngoài (ảnh minh họa)

Theo Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), trong 9 tháng năm 2019 đã tăng thêm gần 400 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt gần 9.000 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng hơn 187 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút được 388 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 96. 000 tỷ đồng. Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước lên hơn 9.000 dự án với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9, có gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KKT, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.
Hiện có 327 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 96.000 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng hơn 65.000 ha, chiếm khoảng 68,4%.

Trong 327 KCN được thành lập, có 256 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng hơn 67.000 ha và 71 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng hơn 28.000 ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đang hoạt động đạt gần 75%.

Hiện có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845.000 ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 9, có 35 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 14 nghìn ha. Trong đó, 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng gần 8.000 ha và 15 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng gần 6.000 ha.

Dự kiến đến hết tháng 9, có 224/256 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 87,5%).

Nguyễn Khánh
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *