Tìm kiếm

Chủ đề : Quy hoạch quận bình thạnh

Khánh Hòa đề xuất thành lập 2 quận Cam Ranh, Cam Lâm

03/09/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề xuất nâng cấp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành 2 quận.

Khó khăn vẫn tiếp tục bủa vây các doanh nghiệp xây dựng

19/05/2014

Chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lạm phát và cắt giảm đầu tư công đã hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính.

Khó khăn vẫn tiếp tục bủa vây các doanh nghiệp xây dựng

19/05/2014

Chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lạm phát và cắt giảm đầu tư công đã hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính.