Bất động sản 03/09/2023 10:03

Khánh Hòa đề xuất thành lập 2 quận Cam Ranh, Cam Lâm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề xuất nâng cấp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành 2 quận.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa về chủ trương định hướng phát triển đô thị phục vụ công tác lập Chương trình phát triển đô thị.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh một số nội dung.

Cụ thể, đối với nội dung đề xuất nâng cấp 2 đơn vị hành chính cấp huyện thành 2 quận, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và đơn vị tư vấn đã rà soát, tính toán và nhận thấy phương án khả thi và hợp lý là phương án nâng cấp TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành 2 quận.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất giữ nguyên 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm TP Nha Trang; thành lập 2 quận Cam Ranh và Cam Lâm trên cơ sở dân số, diện tích của TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm.

Ngoài ra, Khánh Hòa sẽ có 3 thị xã gồm thị xã Ninh Hòa hiện hữu và thành lập các thị xã Diên Khánh, Vạn Ninh trên cơ sở dân số, diện tích các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh. Đối với 3 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Trường Sa sẽ giữ nguyên không thay đổi.

Một góc bờ biển huyện Cam Lâm (Ảnh: Trung Thi).

UBND tỉnh Khánh Hòa cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa 2 phương án về chủ trương định hướng phát triển đô thị phục vụ công tác lập Chương trình phát triển đô thị.

Trong đó, phương án 1 Khánh Hòa sẽ được tổ chức thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện theo hướng hành lập 2 quận trên cơ sở dân số, diện tích của Nha Trang, có thể lấy tên là quận Vĩnh Xương và quận Nha Trang, lấy sông Cái làm ranh giới.

Cùng với đó là 2 thành phố gồm Cam Ranh, Cam Lâm; 3 thị xã gồm Ninh Hòa, Diên Khánh và Vạn Ninh; 3 huyện gồm Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các ưu nhược điểm hai phương án, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chọn phương án 2 có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: TP Nha Trang; 2 quận là Cam Ranh và Cam Lâm; 3 thị xã là Ninh Hòa, Diên Khánh và Vạn Ninh; 3 huyện là Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Trường Sa để báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *