Bất động sản 08/01/2014 15:07

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai

FICA - Công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để xây ra nhiều thiếu sót, vi phạm như: quy hoạch sử dụng đất thiếu tính khả thi, không đồng bộ; việc giao, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; lấn chiếm đất công để sử dụng...

Theo báo cáo tổng kết năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực của các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai cho thấy, có 53 Bộ, ngành địa phương tiến hành 659 cuộc thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm 122 tỷ đồng, 4.519 ha đất; kiến nghị thu hồi 58 tỷ đồng, 3.653 ha đất, kiến nghị xử lý khác 23 tỷ đồng, 416 ha đất (đã thu hồi 36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 62%; 136 ha đạt tỷ lệ trên 3,7%) ; kiến nghị xử lý hành chính 126 tập thể, 332 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 44 vụ.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để xây ra nhiều thiếu sót, vi phạm như: quy hoạch sử dụng đất thiếu tính khả thi, không đồng bộ; việc giao, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; lấn chiếm đất công để sử dụng; chuyển nhượng trái phép; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định….

Tại các địa phương thanh tra có hiệu quả như: Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh ..

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, có 59 Bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.181 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 1.008 cuộc.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm 437 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 177 tỷ đồng (đã thu hồi 74 tỷ đồng, đạt 42%), kiến nghị xử lý khác 216 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 323 tập thể, 454 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 03 vụ việc, 03 cá nhân.

Các dạng thiếu sót, vi phạm chủ yếu là: không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thi công sai thiết kế, nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công...

Các địa phương thanh tra có hiệu quả gồm: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Yên Bái, Tây Ninh ...

 

Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *