Bất động sản 12/06/2014 15:30

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đội vốn 2.500 tỷ đồng: Phê bình, cảnh cáo hàng loạt nhà thầu, lãnh đạo

FICA - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại dự án này.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin báo chí về việc xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1).

Trước đó, ngày 16/1/2014, Kiểm toán Nhà nước có thông báo kết quả kiểm toán Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1). Theo Bộ GTVT, ngay sau khi nhận được thông báo, Bộ đã giao Thanh tra Bộ chủ trì đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiến hành nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm và khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 10/06/2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại dự án này.

Kiểm điểm, xử lý hành chính hàng loạt lãnh đạo

Đối với cơ quan tham mưu thuộc Bộ: Nghiêm khắc phê bình Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đối với các tồn tại của Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1), đặc biệt là việc để tăng tổng mức đầu tư của Dự án và chậm trễ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; Khẩn trương tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các Dự án tiếp theo.

Đối với các đơn vị tham gia thực hiện Dự án: Nghiêm khắc phê bình tập thể Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (trong giai đoạn thực hiện Dự án), Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1) đã để xảy ra các tồn tại như Kiểm toán đã nêu. Đồng thời, khẩn trương tiến hành kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến những sai sót mà Kiểm toán Nhà nước kết luận và thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tổng công ty để rút kinh nghiệm thực hiện các dự án tiếp theo.

Cảnh cáo lần thứ nhất đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT và các nhà thầu phụ là đơn vị có liên quan về trách nhiệm đối với nhiều nội dung tồn tại của Dự án và cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư các dự án; Trừ điểm trong danh sách xếp hạng và đăng tải các vi phạm trên trang Web của Bộ GTVT về đấu thầu đối với đơn vị Tư vấn thiết kế (Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và các đơn vị thầu phụ), Tư vấn giám sát (Công ty QCI – Cộng hòa Cu Ba), các đơn vị thi công (Cienco1, TCty xây dựng Trường Sơn, Vinaconex, Công ty Phương Thành, Công ty CTCP TĐXD Thăng Long, Công ty CTCP 479, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu 75, Cienco4, Cienco5, Cienco6, Cienco 8, Công ty Vạn Cường và các đơn vị thầu phụ).

Bên cạnh đó, Bộ GTVT thống nhất cấm không cho Công ty QCI- Cộng hòa Cu Ba và đơn vị thí nghiệm (thuộc Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông 481) tham gia các dự án do VEC làm chủ đầu tư trong thời gian 2 năm. Đối với 10 kỹ sư tư vấn nước ngoài (Cu Ba), thống nhất không để tiếp tục quay lại làm giám sát tại công trình giao thông ở Việt Nam.

Đồng thời, thống nhất với đề xuất của VEC về hình thức xử lý cấm không cho tham gia các dự án do VEC làm chủ đầu tư trong thời gian 2 năm đối với các phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Gói thầu số 5 LAS XD 160 - thuộc Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng; Phòng thí nghiệm Gói thầu số 6: LAS XD 620 – thuộc Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông 481; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công không thanh toán chi phí thí nghiệm đối với các hạng mục còn tồn tại về chất lượng theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và kết quả kiểm định của CONINCO.

Yêu cầu khắc phục chất lượng công trình

Thông báo từ Bộ GTVT cho biết, đối với các vị trí lún tại đầu cầu, cống, vị trí có khả năng hoặc đã xuất hiện vệt hằn bánh xe, yêu cầu Ban Quản lý dự án, Nhà thầu tiến hành rà soát kỹ và khắc phục bằng cách rải bổ sung lớp bê tông nhựa hạt mịn, đảm bảo giao thông êm thuận. Kinh phí khắc phục do Nhà thầu chi trả.

Đối với các vị trí có tổng chiều dày kết cấu áo đường (theo kết quả kiểm định của Kiểm toán Nhà nước, CONINCO và biên bản nghiệm thu hoàn thành của các bên liên quan) không đảm bảo yêu cầu hoặc nằm trong sai số cho phép của Dự án nhưng nhỏ hơn so với khối lượng được thanh toán (22cm); các vị trí có chiều dày lớp bê tông nhựa còn thiếu, không đủ chiều dày tối thiểu để thi công trong khi cường độ kết cấu áo đường vẫn đảm bảo yêu cầu thiết kế và đang khai thác an toàn, yêu cầu VEC giảm trừ với khối lượng tương ứng.

Bộ GTVT giao VEC nghiên cứu, xem xét yêu cầu kéo dài thời gian bảo hành công trình đối với các gói thầu thi công có khiếm khuyết.

Yêu cầu thu hồi, giảm trừ số tiền hơn 2 tỷ đồng

Bộ GTVT yêu cầu VEC tiếp tục tiến hành thu hồi, giảm trừ số tiền 2,105 tỷ đồng ngoài số tiền mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu.

Theo đó, giảm trừ giá trị thanh toán hạng mục bê tông nhựa chặt hạt mịn do thi công chưa đảm bảo chiều dày thiết kế tại gói thầu với diện tích phải xử lý là 11.117 m2 tương ứng với số tiền 998,7 triệu đồng (Gói thầu số 5 là 8.277 m2 tương ứng với 716,7 triệu đồng, Gói thầu số 6 là 2.840 m2 tương ứng với 282 triệu đồng).

Giảm trừ 50% chi phí lập tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án (khoảng 1 tỷ đồng) khi thanh toán cho TEDI.

Thu hồi chi phí giám sát của Công ty QCI – Cộng hòa Cu Ba đối với hạng mục còn tồn tại về chất lượng theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và kết quả kiểm định của CONINCO tương ứng với giá trị 106.477.000 đồng.

Đồng thời Bộ GTVT cũng đã yêu cầu Hội đồng Thi đua Bộ không xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *