Tìm kiếm

Chủ đề :

"Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đạt kỷ lục 40 tỷ USD"

10/04/2014

FICA - Với việc Ngân hàng Nhà nước mua vào 7,7 tỷ USD trong quý I tương ứng bơm ra 160.000 tỷ đồng, Chứng khoán Bảo Việt ước tính, dự trữ ngoại hối hiện tại của Việt Nam hiện vào khoảng 40 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

"Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đạt kỷ lục 40 tỷ USD"

10/04/2014

FICA - Với việc Ngân hàng Nhà nước mua vào 7,7 tỷ USD trong quý I tương ứng bơm ra 160.000 tỷ đồng, Chứng khoán Bảo Việt ước tính, dự trữ ngoại hối hiện tại của Việt Nam hiện vào khoảng 40 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.