Tìm kiếm

Chủ đề : Thuế

Quyết liệt thu hồi nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh

23/08/2023

Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

"Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đạt kỷ lục 40 tỷ USD"

10/04/2014

FICA - Với việc Ngân hàng Nhà nước mua vào 7,7 tỷ USD trong quý I tương ứng bơm ra 160.000 tỷ đồng, Chứng khoán Bảo Việt ước tính, dự trữ ngoại hối hiện tại của Việt Nam hiện vào khoảng 40 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

"Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đạt kỷ lục 40 tỷ USD"

10/04/2014

FICA - Với việc Ngân hàng Nhà nước mua vào 7,7 tỷ USD trong quý I tương ứng bơm ra 160.000 tỷ đồng, Chứng khoán Bảo Việt ước tính, dự trữ ngoại hối hiện tại của Việt Nam hiện vào khoảng 40 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.