Tìm kiếm

Chủ đề : bài học kinh doanh

Những bài học nhượng quyền

01/12/2022

Hai nguyên tắc cơ bản nhất của nhượng quyền là: Hãy chỉ nhượng quyền khi và chỉ khi mô hình đã được chứng minh là thành công ở quy mô chuỗi (ít nhất 3 điểm bán) và trong một khoảng thời gian đủ dài (ít nhất trong vòng 1 năm).

Xử lý thích đáng hành vi kinh doanh trái phép, góp phần lành mạnh hóa hoạt động tài chính, ngân hàng

08/06/2014

Quá trình xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, bị cáo Kiên đã quanh co chối tội, cho rằng không phạm tội kinh doanh trái phép.