Tìm kiếm

Chủ đề : nhượng quyền

Những bài học nhượng quyền

01/12/2022

Hai nguyên tắc cơ bản nhất của nhượng quyền là: Hãy chỉ nhượng quyền khi và chỉ khi mô hình đã được chứng minh là thành công ở quy mô chuỗi (ít nhất 3 điểm bán) và trong một khoảng thời gian đủ dài (ít nhất trong vòng 1 năm).

Xu thế dòng tiền: Mượn đà tâm lý - kết thúc điều chỉnh?

08/06/2014

Ngay cả những chuyển động tích cực cuối tuần qua vẫn không khiến các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn thay đổi quan điểm thận trọng với thị trường.